Адрес на Службата по трудова медицина към “РИСКПРЕВЕНТ” ООД:
ул.”проф. Г. Брадистилов” 3, офис 7
София 1756

тел.: 02/ 8716127, 0898 771518, 0899 806 080
e-mail: office@riskprevent.bg